Co je to offsetový tisk: Přehled metody a její klíčové výhody

Offsetový tisk je jedna z nejrozšířenějších metod používaných v polygrafickém průmyslu pro tisk široké škály materiálů, včetně knih, časopisů, novin, letáků, obalů, etiket a mnoha dalších tiskovin. Tato tisková metoda je známá svou schopností produkovat vysokou kvalitu tisku s jasnými a ostrými obrazy a textem.

Definice ofsetového tisku: 

Je to  proces, při kterém je tiskový obraz přenášen z formového (tiskového) válce na potiskovaný materiál pomocí mezistupně - tiskové desky a gumového válce. Tisková deska přenáší barvu z tiskového válce na gumový válec a ten poté přenáší tiskový obraz na potiskovaný materiál. Tento postup umožňuje přesný přenos obrazu a textu. 

 

Historie a vývoj: 

Offsetový tisk vznikl jako vývojový krok z původní metody litografie, což byla tisková technika založená na principu nepřilnavosti olejových a vodových povrchů. První experimenty s offsetovým tiskem začaly v polovině 19. století, ale první komerční úspěch byl zaznamenán až v první polovině 20. století.

Vývoj offsetového tisku byl značný. Původně byly tiskové desky vytvářeny kamenotiskovými technikami, což bylo časově náročné a obtížné. Později byly kameny nahrazeny kovovými desky, což zrychluje proces a umožnilo tisk většího množství kopií. Dalším vývojovým krokem bylo použití fotosenzitivních materiálů pro vytváření tiskových desek, což zjednodušilo proces přípravy desek.

V polovině 20. století se technologie offsetového tisku stala dominantní metodou tisku a tato pozice se udržuje dodnes. Moderní stroje jsou schopny tisknout velké množství tiskovin rychle a s vysokou kvalitou. Kromě klasického offsetového tisku se také vyvinula řada variant, jako je například digitální offsetový tisk.

Celkově lze říci, že offsetový tisk přinesl revoluci do světa tisku díky své schopnosti produkovat kvalitní a cenově efektivní tiskoviny ve velkém měřítku.

etienne-girardet-9jfpVAhGC1g-unsplash

 

Principy fungování offsetového tisku:

Princip tisku spočívá v přenosu barvy z tiskové desky na gumový válec a odtud na tiskový materiál, jako je papír. Offsetový tisk pracuje i na principu odpuzování barvy s vodou.

Příprava tiskové desky: K offsetovému tisku se musí vytvořit tisková deska (forma), která obsahuje obrazová data, která mají být vytištěna. Tato deska je obvykle vyrobená z hliníkového nebo polymerního materiálu a obsahuje emulzi citlivou na světlo. Na tuto emulzi se pomocí digitálního předlohového procesu vytváří obrazová data z původního designu. Hotová tisková forma nám zakončuje prepress, neboli předtiskovou přípravu.

 

Tisk:

Tisková forma se musí ve stroji nejprve správně zavlhčit, aby se barva dostala pouze na tisknoucí místa. Toho se docílí díky odpudivosti barvy s vodou. Obraz se přenese z formy na gumový (přenosový) válec a z něj pomocí tlaku na potiskovaný materiál. 

 

Klíčové výhody offsetového tisku:

Offsetový tisk je jednou z nejrozšířenějších metod tisku, a to díky mnoha klíčovým výhodám, které nabízí. Zde jsou některé z těch nejdůležitějších:

 1. Vysoká kvalita tisku a detailů: Tisk je známý svou schopností produkovat vysokou kvalitu tisku s jasnými a ostrými detaily. Díky principu tisku přes gumový vál, který přenáší obraz z tiskové desky na tiskový materiál, je možné dosáhnout velmi precizního reprodukování textu, obrazů a barev. 
 2. Schopnost tisknout na různé typy papíru a materiálů: Jje flexibilní v tom, že umožňuje tisknout na různé druhy papíru a dalších materiálů, včetně kartonu, plastů a kovů. To ho činí ideální volbou pro tisk různorodých produktů, jako jsou knihy, časopisy, obalové materiály, etikety a další.
 3. Vynikající reprodukce barev: Umožňuje dosáhnout věrné reprodukce barev, což je klíčové zejména v reklamním a designovém průmyslu, kde je přesná reprodukce barev důležitá pro zachování identity značky a atraktivní prezentaci produktů.
 4. Efektivita při velkých objemech tisku: Offsetový tisk je nejefektivnější při tisku velkých objemů. Jakmile je tisková deska připravena, tisk je rychlý a kontinuální, což umožňuje tisknout velké množství kopií v relativně krátkém čase. Tato efektivita snižuje náklady na jednotkový kus, což je výhodné zejména pro hromadnou produkci.
 5. Dobrá odolnost a trvanlivost tisku: Tisk vyrobený offsetovou metodou je obvykle odolný vůči otěru, vlhkosti a slunečnímu záření. To zajišťuje dlouhodobou trvanlivost tištěných materiálů, což je důležité zejména pro tisk produktů, které jsou vystaveny vnějším vlivům.

Celkově vzato, offsetový tisk je oblíbenou volbou pro mnoho průmyslových odvětví díky svým schopnostem vysoké kvality, barevné reprodukce a efektivity při tisku velkých sérií.

 

Omezení a nevýhody offsetového tisku:

Přestože má offsetový tisk mnoho výhod, má také několik omezení a nevýhod, které mohou ovlivnit jeho použití.

 1. Předtiskové přípravy a delší doba realizace: Vyžaduje důkladnou přípravu před samotným tiskem. To zahrnuje vytvoření tiskových desek, nastavení stroje, míchání barev a další kroky. Tyto přípravy mohou zabrat značné množství času, což může způsobit delší dobu, než jsou hotovy tiskové výrobky.
 2. Vysoké počáteční náklady při malých tiskových objednávkách: Je efektivní především při větších tiskových nákladech. To znamená, že počáteční náklady na přípravu stroje a tiskových desek mohou být relativně vysoké v porovnání s náklady na samotný tisk. Při malých tiskových objednávkách se tyto fixní náklady rozloží na menší počet kusů, což může zvýšit jednotkovou cenu produktu.
 3. Omezení v tisku speciálních efektů: Vyniká především procesem tisku barvami na papír. I když je možné dosáhnout různých odstínů a barevných kombinací, tisk speciálních efektů, jako jsou lesklé laky, matné povrchy nebo reliéfní vzory, může být omezený. Tyto efekty mohou být obtížnější dosáhnout v rámci offsetového tisku a mohou vyžadovat další postprodukční úpravy.
 4. Náročnost na úpravy a změny: Jakmile jsou tiskové desky připraveny a stroj nastaven, úpravy a změny v designu mohou být nákladné a časově náročné. To může způsobit problémy v případě, že je třeba provést drobné úpravy nebo změny poté, co je tiskový proces již zahájen.

Celkově lze říci, že offsetový tisk je vhodný zejména pro masovou produkci tiskových materiálů, kde se výhody větší efektivity a kvality mohou vykompenzovat náklady na přípravu a omezení v tisku speciálních efektů. Pro menší tisky s rychlými změnami a speciálními efekty mohou být vhodnější jiné tiskové metody, jako je digitální tisk.

 

Běžné aplikace offsetového tisku:

Offset se často využívá pro tisk různých materiálů a produktů. Zde je několik běžných aplikací:

 1. Tištěné materiály:  Používá se pro tištění různých druhů materiálů, jako jsou knihy, časopisy, noviny, letáky, brožury, katalogy a různé reklamní materiály. Díky své schopnosti produkovat ostrý a věrný obraz je offsetový tisk ideální pro tištění textu a obrázků.
 2. Obalové materiály: Tištění obalů různých produktů, včetně potravin, kosmetiky, farmaceutických výrobků a dalších zboží. Tento druh tisku umožňuje vytvořit atraktivní a kvalitní obaly s poutavým designem a informačními prvky.
 3. Reklamní a marketingové materiály: Je také oblíbený pro tisk různých reklamních materiálů, jako jsou plakáty, letáky, vizitky, brožury, pohlednice a billboardy. Tato metoda tisku umožňuje věrnou reprodukci barev a detailů, což je důležité pro atraktivní vizuální prezentaci značek a produktů.
 4. Umělecké reprodukce: Také se často využívá pro reprodukci uměleckých děl, jako jsou obrazy, ilustrace a fotografie. Díky schopnosti zachytit širokou škálu barev a detailů může offsetový tisk věrně reprodukovat původní díla.
 5. Herní karty a hry: Tištění herních karet, stolních her a puzzle. Tato metoda tisku umožňuje dosáhnout konzistentní kvality a trvanlivosti tištěných materiálů.
 6. Kancelářské materiály: Výrobci kancelářských potřeb využívají tento druh tisku pro výrobu různých produktů, jako jsou bloky, sešity, poznámkové knihy a další kancelářské zboží.
 7. Označení na obalech: Tisk informací, jako jsou datum spotřeby, složení, návody k použití a jiné důležité informace na obalech výrobků.
 8. Bankovky: Některé země tento typ tisku používají pro tištění bankovek. Tento postup umožňuje vytvářet bezpečné a detailní bankovky s mnoha ochrannými prvky.
 9. Etikety: Offsetový tisk se také využívá pro tištění etiket, které se používají na lahve, obaly, výrobky a další.
 10. Události a výstavy: Plakáty, brožury a programy pro různé události, výstavy, konference a koncerty jsou často tištěny offsetovým tiskem.

Tyto jsou jen některé z mnoha aplikací offsetového tisku. Tato metoda tisku má široké využití v různých odvětvích a je oblíbená pro svou schopnost dosáhnout vysoké kvality tisku a reprodukce.

 

Srovnání offsetového tisku s jinými tiskovými metodami:

Offsetový tisk, digitální tisk, inkoustový tisk a další metody jsou různé techniky používané k vytváření tištěných materiálů. Každá z těchto metod má své výhody a omezení, a volba mezi nimi závisí na konkrétních potřebách a požadavcích.

 1. Offsetový tisk: Offsetový tisk je tradiční metoda, která se často používá pro velké tisky, jako jsou knihy, noviny, časopisy a reklamní materiály. Principem je přenos barvy z formového válce na tiskový materiál. Jedná se o cenově efektivní formu pro velké objemy tisku, protože počáteční náklady na přípravu tiskových desek jsou vyšší, ale náklady na jednotlivé tisky jsou nižší. Kvalita tisku je vysoká a umožňuje použití různých druhů papíru.
 2. Digitální tisk: Digitální tisk je moderní metoda, která je vhodná pro menší objemy tisku a personalizované materiály. Tisková data jsou přímo přenášena z počítače na tiskový stroj, což umožňuje rychlý a flexibilní tisk bez potřeby vytváření tiskových desek. Digitální tisk je ideální pro tisk malých nákladů, rychlý tisk na vyžádání a tisk s proměnlivými daty, například personalizovaná poštovní tiskovina.
 3. Inkoustový tisk: Inkoustový tisk zahrnuje metody, jako je inkoustová stříkací tiskárna (inkjet) a tisk na velké formáty (např. plakáty, billboardy). Tato metoda používá kapalný inkoust, který je aplikován na tiskový povrch. Inkoustový tisk je obvykle vhodný pro menší a střední objemy tisku, ale moderní technologie umožňují i vysoce kvalitní tisk pro menší náklady.

Situace, kdy je offsetový tisk preferovanou volbou:

 • Velké objemy tisku: Pro velké náklady je offsetový tisk často ekonomičtější díky nižším jednotkovým nákladům.
 • Vysoká kvalita: Proti digitálnímu tisku může poskytovat vyšší kvalitu tisku a lepší reprodukci barev.
 • Kvalitní papír: Je vhodný pro různé typy papíru, včetně kvalitního a tlustého papíru.
 • Konstantní design: Pokud se design tiskoviny nemění často, offsetový tisk může být vhodnější, protože vytvoření tiskových desek je jednorázová záležitost.

Je důležité vzít v úvahu tyto faktory při volbě mezi různými metodami tisku. Pokud potřebujete rychlý tisk na malý počet kusů nebo personalizované materiály, digitální tisk může být lepší volbou.

 

Budoucnost offsetového tisku:


Budoucnost závisí na několika faktorech, včetně technologického vývoje, trendů v průmyslu tisku a preferencí zákazníků. Offsetový tisk byl dlouho jedním z předních postupů pro masovou výrobu tištěných materiálů, jako jsou knihy, časopisy, obaly a reklamní materiály. I přesto, že v posledních letech došlo k růstu digitálního tisku a dalších nových technologií, offsetový tisk stále má své místo a může mít určité perspektivy do budoucna.

Některé možné vývoje v budoucnosti offsetového tisku zahrnují:

 1. Technologický pokrok: Může se nadále vyvíjet v oblasti automatizace, což může zlepšit rychlost a účinnost tiskových procesů. Technologie pro kontrolu kvality, nastavování strojů a sledování výroby mohou významně zvýšit produktivitu.
 2. Specializované a personalizované tisky: Offsetový tisk může zůstat důležitým postupem pro tisk specializovaných a vysoce kvalitních produktů, jako jsou luxusní knihy, umělecké publikace a balení produktů. Díky pokroku v digitálních technologiích může být také možné integrovat prvky personalizace do masově tištěných materiálů.
 3. Kombinace s jinými technologiemi: Může spolupracovat s jinými tiskovými technologiemi, například s digitálním tiskem nebo gravírováním, aby se dosáhlo inovativních výsledků, které kombinují různé efekty a vlastnosti.

 

Offsetový tisk je tradiční tisková metoda, která si i nadále udržuje svou důležitost v tiskovém průmyslu díky své vysoké kvalitě a schopnosti tisknout velké objemy. Nicméně, s rychlým pokrokem v digitální technologii a tiskových postupech, mohou být jeho omezení více patrná v případech menších nákladů a rychlých změn.
Zpět do obchodu