Proces tištění od A do Z: Prepress, Press a Postpress

Proces tisku rozdělujeme do tří základních skupin prací, které na sebe navazují. Pojďme si jednotlivé skupiny představit.

 

Prepress: 

Prepress je první fází procesu tištění a zahrnuje přípravu grafických materiálů pro tisk. Jedná se o důležitý krok v tiskovém procesu, který zajišťuje, že grafický materiál je správně připraven pro tisk a dosáhne požadované kvality.

 

Během prepressu se provádí několik klíčových činností:

 

  1. Kontrola souborů: Grafické soubory jsou pečlivě kontrolovány, aby se zajistilo, že jsou kompletní a správně naformátované. Je zkontrolováno rozlišení obrázků, správnost barevných prostorů a přítomnost potřebných šablon, popisků nebo oříznutí.
  2. Úprava souborů: Pokud je to potřeba, provádí se úprava grafických souborů. To může zahrnovat retušování obrázků, přizpůsobování barev, úpravy rozměrů nebo přidání textových elementů.
  3. Barevná správa: Prepress se také zabývá správou barev. Grafické soubory jsou kalibrovány a konvertovány do příslušných barevných profilů, aby se dosáhlo požadovaného barevného výstupu.
  4. proofing: V prepressu se také vytvářejí tiskové náhledy nebo tiskové proofy, které slouží k ověření vzhledu a kvality tisku před samotným tiskem. Proofy jsou často tisknuty na speciálních tiskárnách, které se snaží co nejvěrněji simulovat výsledek tisku.
  5. Sazba: Pokud je součástí prepressu i sazba, dochází k vytváření návrhu a uspořádání textu, obrázků a dalších grafických prvků na stránce. Sazba se řídí grafickými pravidly a zásadami estetiky.

 

Jakmile jsou všechny tyto kroky provedeny a schváleny, materiály jsou připraveny pro samotný tisk. Prepress hraje klíčovou roli při zajištění kvality a přesnosti tiskového materiálu a pomáhá minimalizovat možné chyby a problémy před samotným tiskem.

 

Press:

Press je fáze, ve které dochází k samotnému tisku grafických materiálů. Zde se využívají různé tiskové technologie a postupy. V závislosti na požadavcích a charakteru projektu je vybrána vhodná tisková technika, jako je ofsetový tisk, digitální tisk, flexotisk, sítotisk atd. Na základě zvolené techniky se liší i postup tisku, ale výsledkem je vždy potištěný materiál. Během tisku se sledují kvalita tisku, barevná shoda, soutisk a další parametry, aby se zajištěn co nejlepší výsledek.

 

Postpress

Postpress se vztahuje na všechny procesy a operace, které se provádějí po tisku. Zahrnuje finální úpravy a dokončovací práce, které se provádějí na hotových tiskových produktech. Cílem postpressu je zlepšit vzhled, funkčnost a prezentaci tiskových výrobků. Nejčastější práce v dokončovacím zpracování je například:

 

  • Řezání a ořezávání: Potiskovaný materiál je ořezáván a řezán na požadovaný formát
  • Vazba a skládání: Vazba je proces spojování jednotlivých stránek nebo listů dohromady. Může zahrnovat techniky jako šití, lepení, vázání knižními skobami, spirálovou vazbou nebo tvrdou vazbou. Pokud je potřeba, dochází k vazbě materiálů, jako je sponkování, lepení nebo vyvázaní. 
  • Perforace a oříznutí: Vytváření perforovaných okrajů nebo otvorů na tiskovém materiálu pro snadnější oddělování stránek nebo umístění v souborech nebo šanonách. Oříznutí znamená odstranění okrajů, aby byl tiskový výrobek v jednotné velikosti
  • Laminace: Proces přikládání tenké vrstvy ochranného filmu na povrch tiskového materiálu, což zlepšuje jeho odolnost proti oděru, vlhkosti a UV záření.
  • Finální kontrola: Grafické materiály jsou pečlivě kontrolovány, aby se zjistily případné chyby nebo nedostatky, a zajistila se kvalita konečného produktu. Následně sem můžeme zařadit i zabalení finální zakázky na cestu k zákazníkovi
Zpět do obchodu