RGB vs. CMYK: Jak správná volba barevného režimu ovlivňuje kvalitu vašich projektů


Zobrazování barev je důležitým aspektem v mnoha oblastech. Správné zobrazování barev je klíčové pro dosažení přesného a kvalitního vizuálního zážitku. Barevné režimy jsou soubory pravidel a standardů, které určují, jak jsou barvy reprezentovány a interpretovány v různých zařízeních a prostředích. Na monitorech, v televizi, nebo třeba mobilu jsou barvy zobrazovány v barevném prostoru RGB. V tištěných podobách přecházíme do barevného prostoru CMYK. Když chceme vytisknout barevný obrázek, provádí se v předtiskové přípravě rozklad barevného obrazu na čtyři procesní barvy CMYK. Tomuto procesu říkáme výtažkování.

RGB


Zkratka RGB je zkrácenina pro anglický termín "Red, Green, Blue", což do češtiny přeložíme jako červená, zelená a modrá. Systém RGB je nejpoužívanějším modelem pro reprezentaci barev ve světě digitálních médií a je základem pro mnoho grafických formátů, jako je například formát JPEG nebo PNG. RGB se také často používá při práci s grafickými programy a úpravě fotografií. Systém RGB funguje na principu smíchání tří již zmíněných barev. Červená, zelená a modrá barva může mít hodnotu čísla od 0 do 255, přičemž 0 znamená minimální hodnotu barvy a 255 nejvyšší intenzitu barvy. Kombinací těchto tří barev v různých intenzitách lze vytvořit širokou škálu barev.

CMYK


CMYK je zkratkou anglických názvů těchto barev: Cyan (modrozelená), Magenta (purpurová), Yellow (žlutá) a Key (černá). Zkratka CMYK se používá v oblasti tisku a designu a označuje čtyři základní barvy, které se používají při míchání barev pro tisk. Každá z těchto barev představuje jeden výtažek výsledné barvy. Kombinací barev v různých poměrech můžeme dosáhnout mnoha odstínu a široké škály barev. Čím víc je přidáno barvy do tisku, tím je barva sytější. Při tisku se většinou černá barva tiskne až jako poslední barva. Je to z toho důvodu, že přidání černé do barevné směsi snižuje množství použitých ostatních barev a zlepšuje celkovou kvalitu tisku. CMYK model se nejčastěji používá pro tisk publikací, tištěné reklamy, časopisy, noviny a jiné tiskoviny. Je důležité si uvědomit, že CMYK je odlišný od RGB (červená, zelená, modrá), který se používá pro digitální obrazové zobrazení na monitoru.

Rozdíly v zobrazování barev na obrazovce a při tisku


Je potřeba vzít v úvahu, že zobrazování barev na monitoru a na papíře je jiné a může se lišit. Obrazovky a tiskárny mají různé barevné prostory. Obrazovky často používají RGB barevný prostorzatímco tiskárny často pracují v CMYK barevném prostoru. Tyto barevné prostory mají rozdílné rozsahy barev, což může vést k rozdílnému vzhledu barev. Existuje také variabilita mezi jednotlivými obrazovkami a tiskárnami. I když dvě obrazovky nebo tiskárny jsou stejného typu, mohou se mírně lišit v zobrazování barev. Kalibrace a nastavení mohou také ovlivnit výslednou kvalitu barev.

Zpět do obchodu