Co je to polygrafie

Úvod do polygrafie

Polygrafie je výrobní obor, zabývající se rozmnožováním textových a obrazových informací pomocí tisku. Hlavními produkty polygrafie jsou hlavně knihy, noviny, časopisy, ale třeba i letáky, vizitky a různé obaly, nebo trojrozměrné předměty. Vlastně na čemkoliv najdete potisk, můžete to považovat za výstupní výrobek polygrafie. Základní schéma polygrafické výroby rozdělujeme do tří kategorii.

      1. Příprava tisku ( prepress

V této fázi se připravují podklady pro tisk. Vytváří se tisková forma, na kterou se přidávají tiskové a ořezové značky. Hotová tisková forma je výstupem této časti polygrafické výroby. U sublimace tisková forma není, takže konečným krokem je vytvoření dat v barevném prostoru CMYK. 

      2.Tisk (press)

Samostatný tisk můžeme popsat jako přenesení informací na potiskovaný materiál, například na papír, obal, nebo třeba i tričko.

      3. Dokončovací zpracování (postpress)

Dokončovací zpracování může být různé. Výrobek se tu různě ořezává, slepuje, dělá se tu vše proto, aby výsledkem byl hotový finální produkt. 

Historie a současnost

První metody tisku sahají až do starověkého Egypta a Číny, kde byly používány dřevěné nebo kamenné bloky s vyrytými znaky, které se poté obtiskly na papír nebo látku. Největší revoluci v tisku přinesl roku 1448 Johanes Gutenberg, kterého považujeme za vynálezce knihtisku. Díky jeho technice pohyblivých liter došlo k masivní výrobě knih. 

V průběhu 19. století se polygrafie rychle rozvíjela díky průmyslové revoluci. Mechanické tiskové stroje umožnily masovou produkci tištěných materiálů. Také se začaly používat různé formy litografie, která využívá principu odpuzování vody a tiskové barvy na kameni nebo plechu. 

Ve 20. století byly vyvinuty různé formy tisku, včetně ofsetového tisku, který využívá principu přenosu inkoustu z válce na desku a poté na papír. Ofsetový tisk je stále jednou z nejpoužívanějších metod tisku dnes.

S nástupem digitální technologie a počítačů došlo k dalším revolučním změnám v polygrafii. Digitální tiskové technologie umožňují rychlý a přesný tisk přímo z digitálních souborů. Existují různé formy digitálního tisku, včetně laserového tisku, inkoustového tisku a elektrofotografie (např. tiskárny na laserový tisk a inkoustové tiskárny).

Dnes se používají také pokročilé technologie, jako je 3D tisk, který umožňuje vytvářet fyzické objekty.

 

Využití polygrafie v praxi

Když se podíváte kolem sebe, zjistíte, že polygrafický výrobek máte všude kolem sebe, i když si to možná ani neuvědomujete. Knížka na stole, obal na pet láhvi, etiketa na čistícím prostředku, nebo třeba reklamní leták či vizitka v peněžence. Tohle všechno můžeme zařadit mezi nejčastější produkty polygrafie. 

V marketingových kampaních hraje polygrafie důležitou roli při vytváření tiskových materiálů. Výběr vhodného typu papíru a barev, nebo zvolení správné klasifikace písmen může výrazně zlepšit celkový dojem, který zákazníci mají z nabízeného produktu, nebo služby. Hlavním cílem je, aby svoji vizuální atraktivitou přitahovaly pozornost publika a byly informativní. Zároveň musí podporovat zákaznický zájem o nabízené produkty či služby. Kromě vizuálního dojmu může polygrafie také zvýšit účinnost marketingových kampaní tím, že vhodně kombinuje tištěné materiály s dalšími kanály. Například s odkazy na webové stránky.

 

Digitalizace a trendy v polygrafii

Digitalizace pozitivně ovlivňuje předtiskovou a tiskovou část výrob. Největší výraznou změnou bylo zavedení CTP do přípravy tiskových forem, co zcela změnilo fázi předtiskové přípravy, a hlavně způsob přípravy zakázky pro tisk. Ve fázi tisku a dokončovacího zpracování jsou stroje vybavený automatizačními a elektronickými prvky, aby se zrychlil tiskový, nebo dokončovací proces a usnadnila se obsluha zařízení.

Budoucnost polygrafie

Nejsilnější dopad na vývoj polygrafie v posledních desetiletích má technický rozvoj v oblasti informatiky. Tento rozvoj pozitivně ovlivňuje předtiskovou a tiskovou část výroby, ale stal se výraznou konkurencí v rámci komunikace pomocí tiskových prostředků a tím budoucnost polygrafie do jisté míry ohrožuje. Podle průzkumů můžeme předpokládat modernizaci klasických tiskových technik s větším důrazem na automatizaci tiskových procesů. Dále pokračující rozvoj v rámci digitálních tiskových technik za účelem zvýšení hladiny tisku a jeho trvanlivosti. 

Závěr

Polygrafie je obor, který se zabývá výrobou tištěných materiálů. V digitální době se polygrafie musela přizpůsobit novým technologiím a trendům, což vedlo k několika klíčovým poznatkům a změnám. Technologický pokrok v digitálním tisku přinesl vylepšení ve kvalitě tisku. Dnes je možné dosáhnout vysokého rozlišení, ostrých obrazů a živých barev, což přispívá k atraktivitě tiskovin a jejich účinnosti.

Kvalitně tištěné materiály, jako jsou brožury, letáky nebo vizitky, představují významný marketingový nástroj. Dobře provedená polygrafie pomáhá zviditelnit značku a vytvořit profesionální dojem u potenciálních zákazníků. Tištěné materiály umožňují přímou komunikaci s cílovou skupinou. Například katalogy nebo letáky mohou obsahovat podrobné informace o produktech nebo službách, které jsou přístupné kdykoli a kdekoli.
Zpět do obchodu